Mededeling van de receptie

Beheer Bronsbergen milieupas & sleutel achterslagboom

Voor het lenen van de milieupas en de sleutel van de achterslagboom bij de dijk vragen wij een contante borg van € 50,00.

Voor de openingstijden van Circulus Berkel kunt u op hun website kijken of informeer bij onze receptie.

Wij raden aan om de pas/sleutel tijdig bij onze receptie te reserveren.

Met vriendelijke groet,
Team Bronsbergen

Verwijderen steigers

Beste Eigenaren / Bewoners,

Comfort de stemming op de algemene leden vergadering van 11 april worden de vissteigers verwijderd.
Dit houdt in dat er werkzaamheden zullen plaats vinden op;

28 mei in de straat met de nummers 5, 6, 7 en 8.
29 mei in de straat met de nummers 16,17,18 en 19.
30 mei in de straat met de nummers 27, 28, 29 en 30.

De firma Wissels zal dan met een mobiele graafmachine en een containervrachtwagen de steigers komen ophalen. Dit zal op deze dagen tussen 09:00 en 15:00 plaatsvinden.
Wij begrijpen dat dit overlast veroorzaakt en daarom vragen wij hiervoor jullie medewerking. Dat zal de voortgang bevorderen en er voor zorgen dat het werk zo snel mogelijk gedaan kan worden. Wat we aan je vragen is om de straat leeg te houden van eventuele auto’s, karren en containers.

Er zal tijdens deze werkzaamheden geen verkeer mogelijk zijn in de straat!

Nogmaals onze excuses voor de overlast. Mocht u vragen hebben met betrekking tot deze werkzaamheden dan kunt u een e-mail sturen naar info@vebronsbergen.nl. Hopelijk bent je op deze manier voldoende op de hoogte gebracht.

Met Vriendelijke groeten,

Namens het gehele bestuur, Jeroen van Terheijden

Openingstijden Hemelvaart 2024

Beste bewoners,

A.s. donderdag 9 mei is de receptie geopend van 11.00 – 13.00 uur.

Met vriendelijke groet,
Team Bronsbergen

Waterschap Rijn en IJssel

Waterschap Rijn en IJssel is sinds 2021 bezig met de voorbereiding van het dijkversterkingsproject Den Elterweg-Zutphen. Met deze dijkversterking zorgen we er voordat het gebied waarin je woont of werkt ook in de toekomst beschermd is tegenoverstromingen.

Om beter te weten hoe we de dijk het beste kunnen versterken, onderzoeken we de dijk en ondergrond. De komende jaren komt er mogelijk grond vrij uit de Stokebrandsweerd, Spaensweerd en Olburgerwaard. We willen onderzoeken of we deze grond kunnen gebruiken bij de dijkversterking.

Onderzoeksbureau Wiertsema en partners heeft van het Waterschap opdracht gekregen om het onderzoek naar de grond uit te voeren. Vanaf begin mei 2024 starten de voorbereidingen van het onderzoek.

De werkzaamheden die we doen worden met de hand uitgevoerd. We gebruiken geen zware machines. De grond waarop we het onderzoek doen, laten we achter zoals we het voor het onderzoek aantroffen. Zie je toch schade? Neem dan contact met ons op via onderstaand mailadres.

Onderzoek op de STIB-gronden: Daar heeft het bestuur toestemming voor gegeven.

Mocht je meer willen weten over het onderzoek of de werkwijze stuur een mailtje naar info@vebronsbergen.nl dan sturen wij het door naar de contactpersoon van het Waterschap.