Tag archieven: Liander

14-6-2022 Liander start in week 25 met het vervangen van een deel van de gasleiding op ons park

Beste eigenaren,

Onderstaande brief van Liander wordt c.q. is u toegestuurd vanwege werkzaamheden aan de gasleiding op ons park die starten in week 25. Dit kan enige overlast met zich meebrengen. Daarvoor vragen wij uw begrip en medewerking. Tijdens deze werkzaamheden zal mogelijk de slagboom aan de dijk overdag open staan en zullen er auto’s tegen de normale rijrichting rijden. Denk aan elkaars veiligheid!

Mocht u vragen en / of opmerkingen hebben, laat het ons weten via info@vebronsbergen.nl .

Bestuur STIB

**************************************************************************

Beste bewoner van Park de Bronsbergen,

Door middel van deze brief willen wij u informeren dat wij binnenkort werken aan het energienet in uw buurt.

Waarom verricht Liander werkzaamheden aan het energienet?

Liander is in uw regio eigenaar en beheerder van de elektriciteits- en gasnetten. Eén van onze taken is het uitbreiden, onderhouden en vernieuwen van deze energienetten.

Hierbij willen wij u kenbaar maken dat Liander het gasnet in de buurt van uw woning of pand vervangt in verband met overbouwing. Zo kunt u ook in de toekomst veilig gas blijven gebruiken.

Waar vinden de werkzaamheden plaats?

Bronsbergen ter hoogte van de nummers 25r/30, 25r/31, 25r/32, 25r/36, 25r/37, 25r/38 en 25r/40.

Wanneer zijn we bij u in de buurt?

De werkzaamheden zijn gepland vanaf week 25.

Wie voert de werkzaamheden uit?

Liander voert de werkzaamheden samen met aannemer aHak uit.

Wat merkt u van de werkzaamheden?

Als we nieuwe leidingen leggen moeten we tijdelijk het gas afsluiten. Hierdoor heeft u mogelijk korte tijd geen gas. Van tevoren krijgt u een bericht met het exacte tijdstip en de geschatte duur van de gasonderbreking.

Voorafgaand en gedurende de werkzaamheden slaan wij bij u in de buurt materiaal op. Hierbij proberen wij eventuele hinder tot een minimum te beperken.

We houden uw woning of bedrijfspand zo goed mogelijk bereikbaar

We moeten de werkzaamheden verrichten op de locatie waar de leidingen liggen. Dit is vaak in de weg. Het kan zijn dat tijdens de werkzaamheden een deel van de weg hierdoor niet beschikbaar is. Om de hinder zoveel mogelijk te beperken leggen we planken neer over de opgebroken weggedeelten, zetten we het werkgebied af en plaatsen we waarschuwingsborden.

Heeft u nog vragen?

Heeft u vragen over de uitvoering van de werkzaamheden, de voorbereiding of de planning? Neem dan contact op met de klantenservice van Liander op 088 – 542 63 23.

Met vriendelijke groet,

Liander N.V.

Richard de Vries

Directeur Grootverbruik, Reconstructies & Netten