Tag archieven: parkonderhoud

Start Maai en Snoeiwerk langs en in de Vierakkerse Laak door Waterschap op maandag 6 november 2017

Maandag 6 november 2017 start het Waterschap met de jaarlijkse maai en snoeiwerkzaamheden langs en in de Vierakkerse Laak.

Eerst wordt er door het Waterschap gestart met het voormaaien met een smalspoortraktor waarna hun kraan het maaiwerk uitvoert. Vanaf woensdag 8 november 2017 zal de maaiboot er weer in gaan en de bodems maaien.

Verzoek aan de woningeigenaren om alle eventuele obstakels te verzetten. 

Bij vragen of opmerkingen graag contact opnemen met Hans van Essen, parkmanager Vesting De Bronsbergen.

Alvast bedankt voor de medewerking !

Eazzis Vakantiebeheer

 

Rioolwerkzaamheden starten maandag 9 oktober 2017; Lees de info wat u dient te doen!

Het hoofdriool op Park Bronsbergen wordt gereinigd. De werkzaamheden vangen maandag 9 oktober 2017 aan en duren naar verwacht drie dagen. Lees de info  zorgvuldig wat u dient te doen: o.a. de wc-pot met een deksel en / of plastic zak afdekken om opspatten te voorkomen. 

Hieronder kunt u meer lezen.  Woningeigenaren kunnen de brief ook nalezen op het beveiligde  deel van de site  onder Nieuwsberichten/2017/Brief BB reinigen riolering 2017.

Verzoek tot medewerking aan eigenaren/bewoners

Lees verder Rioolwerkzaamheden starten maandag 9 oktober 2017; Lees de info wat u dient te doen!

Klinkerwerkzaamheden door Bierhof

Maandag 4 september 2017 start  Bierhof  met het uitvoeren van herstel-  en nieuwe bestratingswerkzaamheden met klinkers op Park Bronsbergen. O.a. zullen werkzaamheden plaatsvinden vóór de vissteigers.
Het is mogelijk, dat bewoners op het park enige overlast van de werkzaamheden zullen ondervinden. Wij zullen dit voor zover mogelijk tot een minimum beperken.

 

Overlast door werkzaamheden aan sloot

Momenteel, eind april 2017, vinden werkzaamheden op Park Bronsbergen plaats. De sloot tussen de huisje 1 en 37  wordt vervangen door een buis, waardoor o.a. een hoop zand aangevoerd en verwerkt zal worden.

Helaas brengen deze werkzaamheden  met zich mee dat tijdelijk voor sommige woningeigenaren en huurders overlast ontstaat.  Wij vragen uw begrip hiervoor. Hoeveel tijd de uitvoerder hier mee bezig is, is nog onbekend.

Oproep voor ondersteuning van STIB

WERKZAAMHEDEN OP EN RONDOM HET PARK BRONSBERGEN

Door het STIB worden regelmatig werkzaamheden uitbesteed om het park in goede staat te houden. Vaak tijdrovende zaken waarbij kennis en kunde noodzakelijk is. Dat de kosten hiervoor vaak hoog zijn en door alle eigenaren gedragen moeten worden is bekend. Waarschijnlijk zijn er eigenaren die tijd, kennis en kunde hebben om deze werkzaamheden uit te voeren, en dat tegen een (redelijke) vergoeding graag zouden willen doen of zelfs mensen die hierbij hand en span diensten kunnen verrichten. Werkzaamheden die in ieder geval voor 2017 zijn gepland zijn:

  • Reparatie vissteigers: het vervangen van relingen en vloerdelen
  • Herstellen slechte bestrating: de stukken voor de vissteigers

Wij roepen geïnteresseerden op zich aan te melden via info@vebronsbergen.nl.

Vissteigers voorlopig afgesloten

Door de slechte staat van de vissteigers is er een onveilige situatie ontstaan. Dit heeft het bestuur in november 2016 doen besluiten de drie vissteigers af te sluiten. Delen van de reling en vloerdelen zullen vervangen moeten worden. Wij streven er naar dat de reparaties in het vroege voorjaar uitgevoerd worden en de steigers vanaf dan weer volledig en veilig gebruikt kunnen worden.

vissteigers-voorlopig-afgeslotenvissteigers-voorlopig-afgesloten-2vissteigers-voorlopig-afgesloten-3