Tag archieven: algemene ledenvergadering

Bestuurdersaansprakelijkheids- verzekering VEB en STIB

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Zowel de VEB als de STIB hebben een bestuurders-aansprakelijkheidsverzekering. Waarvoor is deze verzekering en waarom hebben wij die afgesloten?

De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voorkomt, dat bij claims het privévermogen van bestuurders aangesproken kan worden. Niet alleen groeit het aantal claims tegen bestuurders, maar wat met name opvalt is dat steeds hogere schadevergoedingen worden verlangd en door de rechter worden toegewezen. Lees verder Bestuurdersaansprakelijkheids- verzekering VEB en STIB

Documenten Algemene Ledenvergadering VEB 11 april 2017

De documenten voor de algemene ledenvergadering van de Vereniging  Eigenaren Rekreatiepark De Bronsbergen(VEB) op 11 april 2017 zijn te vinden onder informatie voor eigenaren op deze website: te vinden onder map ALV/ ALV in chronologische volgorde/ 2017-04-11 Jaarvergadering.

Uitsluitend leden van de Vereniging  Eigenaren Rekreatiepark De Bronsbergen(VEB) hebben toegang tot deze vergadering. Zij krijgen de agenda ook per post toegestuurd.

Documenten algemene ledenvergadering 14 april 2016

De documenten voor de Algemene Ledenvergadering op 14 april zijn te vinden onder informatie voor eigenaren op deze website. De 11 vergaderstukken kunnen hier bekeken, gedownload en afgedrukt worden. Er is geen apart jaarverslag door een VEB-secretaris gemaakt. De notulen van 22 april en 30 september, aangevuld met de nieuwsberichten van maart, mei en augustus 2015 en met de impressies uit de bestuursvergaderingen van 29 oktober en 26 november, geven een goed beeld van het afgelopen verenigingsjaar.

Uitsluitend leden van de Vereniging Eigenaren Rekreatiepark De Bronsbergen (VEB) hebben toegang tot deze vergadering. Zij krijgen de agenda ook per post toegezonden.