Waterschap Rijn en IJssel

Waterschap Rijn en IJssel is sinds 2021 bezig met de voorbereiding van het dijkversterkingsproject Den Elterweg-Zutphen. Met deze dijkversterking zorgen we er voordat het gebied waarin je woont of werkt ook in de toekomst beschermd is tegenoverstromingen.

Om beter te weten hoe we de dijk het beste kunnen versterken, onderzoeken we de dijk en ondergrond. De komende jaren komt er mogelijk grond vrij uit de Stokebrandsweerd, Spaensweerd en Olburgerwaard. We willen onderzoeken of we deze grond kunnen gebruiken bij de dijkversterking.

Onderzoeksbureau Wiertsema en partners heeft van het Waterschap opdracht gekregen om het onderzoek naar de grond uit te voeren. Vanaf begin mei 2024 starten de voorbereidingen van het onderzoek.

De werkzaamheden die we doen worden met de hand uitgevoerd. We gebruiken geen zware machines. De grond waarop we het onderzoek doen, laten we achter zoals we het voor het onderzoek aantroffen. Zie je toch schade? Neem dan contact met ons op via onderstaand mailadres.

Onderzoek op de STIB-gronden: Daar heeft het bestuur toestemming voor gegeven.

Mocht je meer willen weten over het onderzoek of de werkwijze stuur een mailtje naar info@vebronsbergen.nl dan sturen wij het door naar de contactpersoon van het Waterschap.