Tag archieven: Waterschap

17 januari 2023 Verzoek Waterschap

Het Waterschap Rijn en IJssel wil graag uw mening over uw ervaringen en wensen met de dijk en omgeving langs Park de Bronsbergen. Hiervoor kunt u een enquête invullen tot en met 6 februari 2023.

Ga hiervoor naar het besloten gedeelte voor woningeigenaren van de website . Daar vind u onder recreatie en wonen/ waterschap Rijn en IJssel nieuwsbrief 2 van het waterschap, waarin de enquête staat.

Bestuur VEB en STIB

14-11-2022 Maaien door Waterschap Start woensdag 16-11-22

Woensdag 16 november 2022, mits de weeromstandigheden het toelaten, start het Waterschap Rijn & IJssel met snoeiwerkzaamheden langs de Vierakkerse Laak op ons park.

Zij komen met de maaiboot voor het maaien van beide oevers. In tegenstelling tot voorgaande jaren, waarin telkens één oever gemaaid werd, zal het Waterschap 33% begroeiing laten staan. Er wordt om en om gemaaid. Het geheel zal enige dagen in beslag nemen.

Gelieve rekening te houden met bovenstaande en verwijder tijdelijk eventuele attributen langs het water.

Hans van Essen, parkmanager Vesting De Bronsbergen

7 juli 2022 Start Bodemonderzoek door Waterschap

Zoals u waarschijnlijk ook al uit de media heeft vernomen, gaat het Waterschap Rijn – IJssel starten met de dijkversterking Den Elterweg – Bronsbergen. Daartoe dient er eerst een bodemonderzoek gedaan te worden. Dit gaat vanaf juli 2022 ook plaats vinden op ons park. Dit onderzoek wordt gedaan op de gronden van de STIB. Mogelijk kunnen deze werkzaamheden enige overlast veroorzaken.

Aanvulling 8 juli 2022: Inmiddels is het bodemonderzoek door het Waterschap gestart. De paaltjes zijn geplaatst. U dient deze paaltjes met rust te laten of te wel u mag er niet aanzitten of in de buurt ballen o.i.d. Deze paaltjes zijn van groot belang tijdens het onderzoek.

Meer informatie op het besloten gedeelte van de website onder nieuwsberichten 2022.

Bestuur STIB

29 oktober 2021 onderhoud LAAK door Waterschap start 8 november 2021

Maandag 8 november 2021 start het Waterschap Rijn & IJssel met snoeiwerkzaamheden langs de Vierakkerse Laak op ons park. Het Waterschap Rijn & IJssel gaat het talud(de oever) van de Laak maaien. Dit keer wordt, met het water mee, stroomafwaarts, de rechteroever vanuit de boot gemaaid.

Gelieve rekening te houden met bovenstaande en verwijder tijdelijk eventuele attributen direct langs het water.

Hans van Essen, parkmanager Vesting De Bronsbergen

29 juni 2021 Onderhoud Waterschap start maandag 5 juli 2021

Maandag 5 juli 2021 start het Waterschap Rijn & IJssel met snoeiwerkzaamheden langs de Vierakkerse Laak op ons park. Het Waterschap Rijn & IJssel gaat het talud maaien en de bodem van de Laak opschonen. Dit keer wordt, met het water mee, de linkeroever vanuit de boot gemaaid.

Gelieve rekening te houden met bovenstaande en verwijder tijdelijk eventuele attributen langs het water.

Hans van Essen, parkmanager Vesting De Bronsbergen

5 oktober 2020 start Werkzaamheden Waterschap

Maandag 5 oktober 2020, mits de weeromstandigheden het toelaten, start het Waterschap Rijn & IJssel met snoeiwerkzaamheden langs de Vierakkerse Laak op ons park.

Zij zullen vanaf de kant eerst met een tractor voormaaien en met een kraan de taluds opschonen. Tevens komen zij met de maaiboot voor het maaien van de waterbodem.

Met de kraan gaan zij het talud stroomafwaarts aan de rechterzijde maaien. Vooraan bij de slagbomen gaan zij het maaisel dan weer verzamelen en afvoeren.

Het geheel zal maximaal drie dagen in beslag nemen.

Gelieve rekening te houden met bovenstaande en verwijder tijdelijk eventuele attributen langs het water.

Hans van Essen, parkmanager Vesting De Bronsbergen

29 juni 2020 Start HET Waterschap met snoeien langs de laak

Maandag 29 juni 2020 start Waterschap Rijn & IJssel met snoeiwerkzaamheden langs de Vierakkerse Laak op ons park.

Vanaf de kant gaan ze met een tractor voormaaien en met een kraan de taluds opschonen. Met de maaiboot wordt de waterbodem gedaan. Het maaisel wordt vooraan bij de slagbomen verzameld en afgevoerd. Deze werkzaamheden zullen enkele dagen in beslag nemen.

Gelieve rekening te houden met bovenstaande en eventuele attributen langs het water tijdelijk te verwijderen.

Team Vesting De Bronsbergen

16 maart 2020 start waterschap snoeien langs de laak

Maandag 16 maart 2020, mits de weeromstandigheden het toelaten, start Waterschap Rijn & IJssel met snoeiwerkzaamheden langs de Vierakkerse Laak op ons park. Eerst zou het Waterschap 9 maart 2020 starten, maar voorlopig is het nog te nat.

Er wordt aan beide zijden van de Laak gesnoeid. Het vrijkomend snoeihout zal worden afgevoerd. Deze werkzaamheden zullen een aantal dagen in beslag nemen.

Gelieve rekening te houden met bovenstaande en eventuele attributen langs het water tijdelijk te verwijderen.

Hans van Essen, parkmanager Vesting De Bronsbergen