Tag archieven: Waterschap

Waterschap Rijn en IJssel

Waterschap Rijn en IJssel is sinds 2021 bezig met de voorbereiding van het dijkversterkingsproject Den Elterweg-Zutphen. Met deze dijkversterking zorgen we er voordat het gebied waarin je woont of werkt ook in de toekomst beschermd is tegenoverstromingen.

Om beter te weten hoe we de dijk het beste kunnen versterken, onderzoeken we de dijk en ondergrond. De komende jaren komt er mogelijk grond vrij uit de Stokebrandsweerd, Spaensweerd en Olburgerwaard. We willen onderzoeken of we deze grond kunnen gebruiken bij de dijkversterking.

Onderzoeksbureau Wiertsema en partners heeft van het Waterschap opdracht gekregen om het onderzoek naar de grond uit te voeren. Vanaf begin mei 2024 starten de voorbereidingen van het onderzoek.

De werkzaamheden die we doen worden met de hand uitgevoerd. We gebruiken geen zware machines. De grond waarop we het onderzoek doen, laten we achter zoals we het voor het onderzoek aantroffen. Zie je toch schade? Neem dan contact met ons op via onderstaand mailadres.

Onderzoek op de STIB-gronden: Daar heeft het bestuur toestemming voor gegeven.

Mocht je meer willen weten over het onderzoek of de werkwijze stuur een mailtje naar info@vebronsbergen.nl dan sturen wij het door naar de contactpersoon van het Waterschap.

17 januari 2023 Verzoek Waterschap

Het Waterschap Rijn en IJssel wil graag uw mening over uw ervaringen en wensen met de dijk en omgeving langs Park de Bronsbergen. Hiervoor kunt u een enquête invullen tot en met 6 februari 2023.

Ga hiervoor naar het besloten gedeelte voor woningeigenaren van de website . Daar vind u onder recreatie en wonen/ waterschap Rijn en IJssel nieuwsbrief 2 van het waterschap, waarin de enquête staat.

Bestuur VEB en STIB

14-11-2022 Maaien door Waterschap Start woensdag 16-11-22

Woensdag 16 november 2022, mits de weeromstandigheden het toelaten, start het Waterschap Rijn & IJssel met snoeiwerkzaamheden langs de Vierakkerse Laak op ons park.

Zij komen met de maaiboot voor het maaien van beide oevers. In tegenstelling tot voorgaande jaren, waarin telkens één oever gemaaid werd, zal het Waterschap 33% begroeiing laten staan. Er wordt om en om gemaaid. Het geheel zal enige dagen in beslag nemen.

Gelieve rekening te houden met bovenstaande en verwijder tijdelijk eventuele attributen langs het water.

Hans van Essen, parkmanager Vesting De Bronsbergen

7 juli 2022 Start Bodemonderzoek door Waterschap

Zoals u waarschijnlijk ook al uit de media heeft vernomen, gaat het Waterschap Rijn – IJssel starten met de dijkversterking Den Elterweg – Bronsbergen. Daartoe dient er eerst een bodemonderzoek gedaan te worden. Dit gaat vanaf juli 2022 ook plaats vinden op ons park. Dit onderzoek wordt gedaan op de gronden van de STIB. Mogelijk kunnen deze werkzaamheden enige overlast veroorzaken.

Aanvulling 8 juli 2022: Inmiddels is het bodemonderzoek door het Waterschap gestart. De paaltjes zijn geplaatst. U dient deze paaltjes met rust te laten of te wel u mag er niet aanzitten of in de buurt ballen o.i.d. Deze paaltjes zijn van groot belang tijdens het onderzoek.

Meer informatie op het besloten gedeelte van de website onder nieuwsberichten 2022.

Bestuur STIB

29 oktober 2021 onderhoud LAAK door Waterschap start 8 november 2021

Maandag 8 november 2021 start het Waterschap Rijn & IJssel met snoeiwerkzaamheden langs de Vierakkerse Laak op ons park. Het Waterschap Rijn & IJssel gaat het talud(de oever) van de Laak maaien. Dit keer wordt, met het water mee, stroomafwaarts, de rechteroever vanuit de boot gemaaid.

Gelieve rekening te houden met bovenstaande en verwijder tijdelijk eventuele attributen direct langs het water.

Hans van Essen, parkmanager Vesting De Bronsbergen

29 juni 2021 Onderhoud Waterschap start maandag 5 juli 2021

Maandag 5 juli 2021 start het Waterschap Rijn & IJssel met snoeiwerkzaamheden langs de Vierakkerse Laak op ons park. Het Waterschap Rijn & IJssel gaat het talud maaien en de bodem van de Laak opschonen. Dit keer wordt, met het water mee, de linkeroever vanuit de boot gemaaid.

Gelieve rekening te houden met bovenstaande en verwijder tijdelijk eventuele attributen langs het water.

Hans van Essen, parkmanager Vesting De Bronsbergen

5 oktober 2020 start Werkzaamheden Waterschap

Maandag 5 oktober 2020, mits de weeromstandigheden het toelaten, start het Waterschap Rijn & IJssel met snoeiwerkzaamheden langs de Vierakkerse Laak op ons park.

Zij zullen vanaf de kant eerst met een tractor voormaaien en met een kraan de taluds opschonen. Tevens komen zij met de maaiboot voor het maaien van de waterbodem.

Met de kraan gaan zij het talud stroomafwaarts aan de rechterzijde maaien. Vooraan bij de slagbomen gaan zij het maaisel dan weer verzamelen en afvoeren.

Het geheel zal maximaal drie dagen in beslag nemen.

Gelieve rekening te houden met bovenstaande en verwijder tijdelijk eventuele attributen langs het water.

Hans van Essen, parkmanager Vesting De Bronsbergen