Tag archieven: groendepot

11 augustus 2020 Tuinafval Stortplaatsen

Tuinafval stortplaatsen

  • Graag geen fruit, groente of andere eetbare zaken storten op de tuinafval stortplaatsen

Vandaag is geconstateerd dat er appels op de tuinafval stortplaatsen achtergelaten zijn. Het is NIET de bedoeling om fruit, groente e.d. op deze afvalplaatsen te storten, omdat dit o.a. ratten aantrekt.

  • Graag het tuinafval zo ver mogelijk naar achteren op de daar voor bestemde stortplaatsen storten.

Dan kan er zo veel mogelijk verzameld worden en hoeft de stortplaats minder vaak geleegd worden, wat weer scheelt in de kosten die bij u in rekening gebracht worden.

Wij stellen uw medewerking zeer op prijs!

Bestuur VEB

Voorkom extra kosten voor woningeigenaren voor afvoer van groendepot

Niet alle bewoners op het park zijn blijkbaar op de hoogte van het feit dat er op het groendepot geen zand en graszoden mogen worden gedeponeerd,  omdat dit grote gevolgen heeft voor het machinale verwerken van het groenafval. Bij constatering door de hovenier zal het groenafval anders worden verwerkt wat meer kosten met zich meebrengt, die weer doorbelast worden aan de eigenaren.

We verzoeken de desbetreffende eigenaar om als nog zijn graszoden inclusief het zand weer op te halen en af te voeren naar het Gemeentedepot.

Receptie Vesting De Bronsbergen