Kopers

In onderstaande informatie hebben wij eventuele verplichtingen voor u als koper van een woning op Rekreatiepark De Bronsbergen samengevat.

MELDINGSPLICHT

Indien u eigenaar bent geworden van een rekreatiewoning op Rekreatiepark De Bronsbergen dient u  uiterlijk binnen twee weken na overdracht van het eigendomsrecht de exploitant van het rekreatiepark en het bestuur van de VEB en STIB hierover te informeren.

LIDMAATSCHAP VEB

Iedere woningeigenaar op Rekreatiepark De Bronsbergen krijgt bij de koop van een woning automatisch het lidmaatschap van de Vereniging Eigenaren Rekreatiepark De Bronsbergen (VEB) aangeboden. U bent contributie verschuldigd vanaf het moment dat u eigenaar wordt van een rekreatiewoning op het park. Het verrekenen van VEB-bijdrage tussen koper en verkoper dient altijd bij de woningtransactie geregeld te worden.

BEHEERSOVEREENKOMST I EN II

De nieuwe woningeigenaar krijgt tevens te maken met twee contractuele verplichtingen, die gebaseerd zijn op de zogeheten beheersovereenkomsten I en II. In beide beheersovereenkomsten zijn de rechten en plichten van de contractanten uitvoerig beschreven. Voor beide beheersovereenkomsten moet de woningeigenaar geldelijke bijdragen betalen. In de akte van levering is beschreven dat de nieuwe eigenaar verplicht is om beide overeenkomsten aan te gaan via een kettingbeding.  Met tekenen van de akte van levering , wordt ook getekend voor het aangaan van de beheersovereenkomsten I en II. Er wordt niet apart getekend voor deze beheersovereenkomsten. Meer informatie over beheersovereenkomst I en II kunt u vinden onder Eazzis en STIB.

EIGEN GEBRUIK OF VERHUUR

Als eigenaar kunt u zelf gebruik maken van de rekreatiewoning overeenkomstig het vigerende bestemmingsplan. Tot 1 mei 2024 wordt permanente bewoning van een recreatiewoning gedoogd, mits een gedoogbeschikking is aangevraagd bij de gemeente Zutphen. Indien u van plan bent de rekreatiewoning te verhuren bent u verplicht een verhuurbemiddelingsovereenkomst af te sluiten met de exploitant en deel te nemen aan de collectieve opstal- en inboedelverzekering. Alle niet-verhurende eigenaren kunnen deelnemen aan de collectieve opstalverzekering. Deze eigenaren zijn verplicht hun woning goed te verzekeren. Meer informatie op te vragen over de opstalverzekering via info@vebronsbergen.nl .

DOCUMENTEN

De verkoper dient u als koper op alle voornoemde verplichtingen te attenderen en de volgende documenten aan u ter beschikking te stellen: statuten (VEB en STIB), beheersovereenkomsten (I en II), huishoudelijk reglement (VEB) en het parkreglement. Al deze documenten zijn ook terug te vinden op de website in de map documenten op de pagina informatie voor eigenaren. Hier vindt u ook  een voorbeeld van de verhuurbemiddelings-overeenkomst.  Het benodigde wachtwoord is alleen beschikbaar voor woningeigenaren en ontvangt u zodra u zich als nieuwe woningeigenaar bij het bestuur gemeld heeft en de overdracht van de woning heeft plaatsgevonden.