Bestuur

Het bestuur van de Vereniging Eigenaren Rekreatiepark De Bronsbergen (VEB) wordt gevormd door eigenaren van de rekreatiewoningen en wordt door de algemene ledenvergadering benoemd. Het bestuur benoemt uit de leden het bestuur van de Stichting Infrabeheer Rekreatiepark De Bronsbergen (STIB), belast met de uitvoering van beheersovereenkomst II. Eenzelfde persoon kan zitting hebben in beide besturen. Hieronder vindt u de huidige samenstelling van beide besturen.

BESTUUR VEB met ingang van 27 juli 2023

Jorien Quirijnen (voorzitter)
Arno Jolink (secretaris en penningmeester)
Jeroen van Terheijden( lid, technische zaken & openbaar groen) Marjolein Tragter ( lid, algemene zaken & secretariaat)

BESTUUR STIB  met ingang van 27 juli 2023

Jorien Quirijnen (voorzitter)
Arno Jolink (secretaris)
Miranda Oosterink (penningmeester)
Jeroen van Terheijden ( lid,  technische zaken & openbaar groen)
Marjolein Tragter (lid, algemene zaken & secretariaat)

Voor contact met het bestuur van VEB of STIB kunt u een email sturen naar info@vebronsbergen.nl.  Indien woningeigenaar, graag uw woningnummer vermelden.

Post kunt u sturen naar:

VEB
Postbus 4104
7200 BC  ZUTPHEN

STIB
Postbus 4104
7200 BC  ZUTPHEN