Tag archieven: bijgebouwen

Zutphen gedoogt illegale bouwsels op Bronsbergen

Onderstaand krantenbericht over kleine bouwwerken op Park Bronsbergen is verschenen in de Stentor op 10 juni 2016.  De gemeente Zutphen gaat binnenkort over tot handhaving. Het gemeentebesluit ‘Toezicht en handhaving kleine bouwwerken Bronsbergen’ is te vinden onder informatie voor eigenaren op deze website.

 

ZUTPHEN – Veel illegale bouwsels bij woningen op Park Bronsbergen mogen de komende jaren blijven staan. Alleen bij grote constructies gaat de gemeente Zutphen ingrijpen.Op het recreatiepark wonen veel mensen permanent. Officieel mag bij elke woning één schuurtje bijgebouwd. In de loop der tijd is er echter op veel plekken nog meer neergezet: carports, overkappingen, schuttingen en nog meer bouwsels.Een adviesbureau is met dat onderwerp aan de slag gegaan en heeft op basis van een luchtfoto geconcludeerd dat er 124 bouwwerken zijn die er niet horen te staan. Burgemeester en wethouders van Zutphen vinden echter dat er reden is die (voorlopig) toe te staan. In 2014 is namelijk besloten het permanent wonen in elk geval tot 1 mei 2019 te gedogen. Het is wat betreft de gemeente logisch om ook de bijbehorende constructies in die periode toe te blijven staan.Het gaat dan om relatief kleine bouwsels waarvoor normaal gesproken geen bouwvergunning nodig was geweest. Bij grotere constructies (hoger dan drie meter of met meer dan 15 vierkante meter vloeroppervlak) gaat de gemeente wel ingrijpen, kondigt wethouder Coby Pennings aan.

Bron: Zutphen gedoogt illegale bouwsels op Bronsbergen

Het bestuur van de VEB adviseert de woningeigenaar alvorens over te gaan tot het plaatsen van kleine bouwwerken contact op te nemen met de Gemeente Zutphen of het gewenste bouwwerk voldoet aan de normen om vergunningsvrij of met vergunning geplaats te worden.