Nieuw bestuurslid gezocht

Tijdens de laatste algemene ledenvergadering van onze vereniging in april jl. is de heer Kees Pieters in het bestuur gekozen. Echter Kees heeft ons laten weten dat hij door veranderende privé omstandigheden de bestuursfunctie niet kan waarmaken en derhalve zijn functie heeft opgegeven. Wij danken Kees in ieder geval voor zijn intentie om een bestuursfunctie te willen vervullen en respecteren daarmee ook zijn besluit.

Daarmee zijn wij als bestuur wel op zoek naar iemand die tot het bestuur wil toetreden en tijdens de ALV van volgend jaar gekozen kan worden in het bestuur. De functie voor het aspirant bestuurslid zal die zijn van secretaris. Gelet op de samenstelling van het bestuur gaat onze voorkeur uit naar een verhurende eigenaar, maar niet verhurende eigenaren zijn natuurlijk ook van harte welkom om te reageren op deze oproep.

Rioolverstopping?

Wat te doen als uw riool verstopt zit? Het levert altijd een vervelende situatie op. Wie lost het probleem op en wie betaalt de kosten? Het is belangrijk te weten dat een gedeelte van het riool, het zogenaamde huisriool, particulier bezit is en dus toebehoort aan de huiseigenaar. Het andere gedeelte, van het hoofdriool naar de aansluiting op het particulier gedeelte, is eigendom van  STIB.

Lees verder Rioolverstopping?

Documenten algemene ledenvergadering 14 april 2016

De documenten voor de Algemene Ledenvergadering op 14 april zijn te vinden onder informatie voor eigenaren op deze website. De 11 vergaderstukken kunnen hier bekeken, gedownload en afgedrukt worden. Er is geen apart jaarverslag door een VEB-secretaris gemaakt. De notulen van 22 april en 30 september, aangevuld met de nieuwsberichten van maart, mei en augustus 2015 en met de impressies uit de bestuursvergaderingen van 29 oktober en 26 november, geven een goed beeld van het afgelopen verenigingsjaar.

Uitsluitend leden van de Vereniging Eigenaren Rekreatiepark De Bronsbergen (VEB) hebben toegang tot deze vergadering. Zij krijgen de agenda ook per post toegezonden.

Afgetreden bestuursleden

Twee bestuursleden zijn in de afgelopen periode afgetreden uit de besturen van VEB en van STIB. Per 1 februari 2016 is Harry Kaspers om persoonlijke reden afgetreden als bestuurslid. Zijn inbreng in de verhuurcommissie zal hij nog voortzetten tot en met de komende ALV op 14 april 2016. Per 1 maart 2016 is Bram Borgers afgetreden als voorzitter. Zijn taak wordt tot en met genoemde ALV waargenomen door bestuurslid Henk Blikman. Een nadere toelichting van Bram op zijn aftreden is te vinden onder informatie voor eigenaren op deze website. Aan beide afgetreden bestuursleden zijn wij veel dank verschuldigd voor hun grote inzet.

Dit bericht is tevens zoveel mogelijk per mail toegezonden. Als u deze mail niet hebt ontvangen, dan beschikken wij mogelijk niet over uw juiste mailadres.

Bezoekers aanmelden

Per 1 maart 2016 dient een bezoeker aangemeld te worden door de eigenaar bij de receptie tijdens onze openingstijden. Wanneer een bezoeker niet is aangemeld bij de receptie kunnen wij helaas geen toegang tot het park verlenen en parkeren zij op de grote parkeerplaats bij de sauna.