Categoriearchief: STIB

Nieuws van STIB (Stichting Infrabeheer Rekreatiepark De Bronsbergen).

12-6-2023 Maandag start Snoeien Hagen

Maandag 12 juni 2023 start het snoeien van de hagen van STIB en van de hagen die via het tuinonderhoud via Eazzis onderhouden worden. Eerst wordt er machinaal gesnoeid en later met de hand. Vervolgens komt nog een ronde onkruidbeheersing langs de haagvoet en obstakels. Wij verzoeken u uw tuin zo toegankelijk mogelijk te maken voor de machinale knipper.

De slagboom bij de dijk zullen wij open houden voor het in- en uitrijden, omdat er soms wegversperringen zijn door de bus met aanhanger. Dit wordt door ons ook aangekaart met infoblaadjes op het park.

De planning is dat het werk ongeveer twee weken gaat duren.

Wij danken u voor uw medewerking.

Bestuur STIB

RIOOLWERKZAAMHEDEN DINSDAG 28 EN WOENSDAG 29 MAART 2023; LEES DE INFO WAT U DIENT TE DOEN!

Het hoofdriool op Park Bronsbergen wordt geïnspecteerd en gereinigd. De werkzaamheden vinden dinsdag 28 en woensdag 29 maart 2023 plaats. Lees de info  zorgvuldig wat u dient te doen: o.a. de wc-pot met een deksel en / of plastic zak afdekken om opspatten te voorkomen. 

Hieronder kunt u meer lezen. 

Verzoek tot medewerking aan eigenaren/bewoners

In opdracht van de Stichting Infrabeheer Rekreatiepark De Bronsbergen of te wel STIB gaat VanderValk+DeGroot BV op het park het hoofdriool reinigen.

Lees verder RIOOLWERKZAAMHEDEN DINSDAG 28 EN WOENSDAG 29 MAART 2023; LEES DE INFO WAT U DIENT TE DOEN!

15 februari 2023 Knotten van de STIB Wilgen

Op maandag 20 februari 2023 zal worden gestart met het knotten van de wilgen van STIB door hovenier Inhetgroen. Het gaat doorgaans om de wilgen die langs de wegen in het park staan.

In verband met het snoeien van bomen c.q. het knotten van wilgen kan er enige overlast op het park zijn. Daarom zal tijdens de werkzaamheden de slagboom achter bij de dijk overdag openstaan. Hoveniersbedrijf Inhetgroen zal ’s ochtends de achterslagboom open doen en als zij weggaan deze ook weer sluiten.

Wij vragen uw begrip en medewerking voor de uit te voeren snoeiwerkzaamheden.

Bij vragen of opmerkingen hierover, stuur dan een mail naar info@vebronsbergen.nl .

Bestuur STIB

17 januari 2023 Verzoek Waterschap

Het Waterschap Rijn en IJssel wil graag uw mening over uw ervaringen en wensen met de dijk en omgeving langs Park de Bronsbergen. Hiervoor kunt u een enquête invullen tot en met 6 februari 2023.

Ga hiervoor naar het besloten gedeelte voor woningeigenaren van de website . Daar vind u onder recreatie en wonen/ waterschap Rijn en IJssel nieuwsbrief 2 van het waterschap, waarin de enquête staat.

Bestuur VEB en STIB

5-10-2022 Start Heggen SNOEIEN vanaf maandag 24 oktober 2022

Maandag 24 oktober 2022 start het snoeien van de hagen van STIB en van de hagen die via het tuinonderhoud via Eazzis onderhouden worden. Eerst wordt er machinaal gesnoeid en later met de hand. Vervolgens komt nog een ronde onkruidbeheersing langs de haagvoet en obstakels. De planning is dat het werk ongeveer vier weken gaat duren.

De STIB-hagen zijn met name die hagen die langs de wegen staan. De binnenkant van deze STIB hagen worden alleen meegenomen als u uw tuinonderhoud via Eazzis laat uitvoeren, evenals o.a. de heggen die u van uw buren scheiden.

Doet u zelf het onderhoud van uw tuin, dan dient u te zelf te zorgen voor de instandhouding en onderhoud van de hagen zo nodig in overleg met STIB en/of uw buren.

Denk eraan dat toegang tot de tuin toegankelijk dient te zijn voor de machinale knipper.

In verband met het snoeien verzoeken wij u zo veel mogelijk  de hagen goed bereikbaar te houden en uw auto zo nodig elders te parkeren, met name tijdens de uitvoering van de werkzaamheden in de buurt van uw woning. Zo voorkomen wij onnodige schades en opstoppingen van verkeer op het park .

De werkzaamheden brengen enige overlast met zich mee. Echter hovenier Inhetgroen zal zijn uiterste best doen om dit tot een minimum te beperken.

Mocht u opmerkingen en /of vragen hebben hierover, laat het ons weten via info@vebronsbergen.nl .

Hartelijk dank voor uw medewerking.

Bestuur STIB

7 juli 2022 Start Bodemonderzoek door Waterschap

Zoals u waarschijnlijk ook al uit de media heeft vernomen, gaat het Waterschap Rijn – IJssel starten met de dijkversterking Den Elterweg – Bronsbergen. Daartoe dient er eerst een bodemonderzoek gedaan te worden. Dit gaat vanaf juli 2022 ook plaats vinden op ons park. Dit onderzoek wordt gedaan op de gronden van de STIB. Mogelijk kunnen deze werkzaamheden enige overlast veroorzaken.

Aanvulling 8 juli 2022: Inmiddels is het bodemonderzoek door het Waterschap gestart. De paaltjes zijn geplaatst. U dient deze paaltjes met rust te laten of te wel u mag er niet aanzitten of in de buurt ballen o.i.d. Deze paaltjes zijn van groot belang tijdens het onderzoek.

Meer informatie op het besloten gedeelte van de website onder nieuwsberichten 2022.

Bestuur STIB

14-6-2022 Liander start in week 25 met het vervangen van een deel van de gasleiding op ons park

Beste eigenaren,

Onderstaande brief van Liander wordt c.q. is u toegestuurd vanwege werkzaamheden aan de gasleiding op ons park die starten in week 25. Dit kan enige overlast met zich meebrengen. Daarvoor vragen wij uw begrip en medewerking. Tijdens deze werkzaamheden zal mogelijk de slagboom aan de dijk overdag open staan en zullen er auto’s tegen de normale rijrichting rijden. Denk aan elkaars veiligheid!

Mocht u vragen en / of opmerkingen hebben, laat het ons weten via info@vebronsbergen.nl .

Bestuur STIB

**************************************************************************

Beste bewoner van Park de Bronsbergen,

Door middel van deze brief willen wij u informeren dat wij binnenkort werken aan het energienet in uw buurt.

Waarom verricht Liander werkzaamheden aan het energienet?

Liander is in uw regio eigenaar en beheerder van de elektriciteits- en gasnetten. Eén van onze taken is het uitbreiden, onderhouden en vernieuwen van deze energienetten.

Hierbij willen wij u kenbaar maken dat Liander het gasnet in de buurt van uw woning of pand vervangt in verband met overbouwing. Zo kunt u ook in de toekomst veilig gas blijven gebruiken.

Waar vinden de werkzaamheden plaats?

Bronsbergen ter hoogte van de nummers 25r/30, 25r/31, 25r/32, 25r/36, 25r/37, 25r/38 en 25r/40.

Wanneer zijn we bij u in de buurt?

De werkzaamheden zijn gepland vanaf week 25.

Wie voert de werkzaamheden uit?

Liander voert de werkzaamheden samen met aannemer aHak uit.

Wat merkt u van de werkzaamheden?

Als we nieuwe leidingen leggen moeten we tijdelijk het gas afsluiten. Hierdoor heeft u mogelijk korte tijd geen gas. Van tevoren krijgt u een bericht met het exacte tijdstip en de geschatte duur van de gasonderbreking.

Voorafgaand en gedurende de werkzaamheden slaan wij bij u in de buurt materiaal op. Hierbij proberen wij eventuele hinder tot een minimum te beperken.

We houden uw woning of bedrijfspand zo goed mogelijk bereikbaar

We moeten de werkzaamheden verrichten op de locatie waar de leidingen liggen. Dit is vaak in de weg. Het kan zijn dat tijdens de werkzaamheden een deel van de weg hierdoor niet beschikbaar is. Om de hinder zoveel mogelijk te beperken leggen we planken neer over de opgebroken weggedeelten, zetten we het werkgebied af en plaatsen we waarschuwingsborden.

Heeft u nog vragen?

Heeft u vragen over de uitvoering van de werkzaamheden, de voorbereiding of de planning? Neem dan contact op met de klantenservice van Liander op 088 – 542 63 23.

Met vriendelijke groet,

Liander N.V.

Richard de Vries

Directeur Grootverbruik, Reconstructies & Netten

14-6-2022 Start knippen hagen door Hovenier Inhetgroen

Op dinsdag 14 juni 2022 start Hovenier InhetGroen met het knippen van de hagen op Park De Bronsbergen. Eerst worden de heggen van STIB gesnoeid en daarna de heggen in de tuinen van eigenaren, die hun tuin door hovenier InhetGroen laten onderhouden. Dit kan enige overlast met zich meebrengen. Daarvoor vragen wij uw begrip en medewerking. Tijdens deze werkzaamheden zal de slagboom aan de dijk overdag open staan. Mocht u vragen en / of opmerkingen hebben, laat het ons weten via info@vebronsbergen.nl .

Bestuur STIB