27-6-2023 Wegens ziekte is Het maaien van de tuinen verplaatst naar vrijdag 30 juni 2023

Mededeling voor de woningeigenaren, die hun tuin via Eazzis laten onderhouden.

Update donderdag 29 juni 2023

Helaas is de maaimachinist nog ziek. Op vrijdag 30 juni 2023 zal NIET gemaaid worden, maar de planning is nu dat op dinsdag 4 juli 2023 weer gemaaid zal worden.

Beste Woningeigenaren,

Van de hovenier kregen wij bericht dat de maaimachinist zich vandaag ziek gemeld heeft en er helaas geen vervanger is.
De tuinen van de bungalows worden as. vrijdag 30 juni 2023 gemaaid, onder voorbehoud dat hij weer beter is.

Team Bronsbergen

Eazzis

12-6-2023 Maandag start Snoeien Hagen

Maandag 12 juni 2023 start het snoeien van de hagen van STIB en van de hagen die via het tuinonderhoud via Eazzis onderhouden worden. Eerst wordt er machinaal gesnoeid en later met de hand. Vervolgens komt nog een ronde onkruidbeheersing langs de haagvoet en obstakels. Wij verzoeken u uw tuin zo toegankelijk mogelijk te maken voor de machinale knipper.

De slagboom bij de dijk zullen wij open houden voor het in- en uitrijden, omdat er soms wegversperringen zijn door de bus met aanhanger. Dit wordt door ons ook aangekaart met infoblaadjes op het park.

De planning is dat het werk ongeveer twee weken gaat duren.

Wij danken u voor uw medewerking.

Bestuur STIB

RIOOLWERKZAAMHEDEN DINSDAG 28 EN WOENSDAG 29 MAART 2023; LEES DE INFO WAT U DIENT TE DOEN!

Het hoofdriool op Park Bronsbergen wordt geïnspecteerd en gereinigd. De werkzaamheden vinden dinsdag 28 en woensdag 29 maart 2023 plaats. Lees de info  zorgvuldig wat u dient te doen: o.a. de wc-pot met een deksel en / of plastic zak afdekken om opspatten te voorkomen. 

Hieronder kunt u meer lezen. 

Verzoek tot medewerking aan eigenaren/bewoners

In opdracht van de Stichting Infrabeheer Rekreatiepark De Bronsbergen of te wel STIB gaat VanderValk+DeGroot BV op het park het hoofdriool reinigen.

Lees verder RIOOLWERKZAAMHEDEN DINSDAG 28 EN WOENSDAG 29 MAART 2023; LEES DE INFO WAT U DIENT TE DOEN!