Tag archieven: bestuur

VEB Stembrief per mail verstuurd svp reageren!

Beste Woningeigenaren,

Het VEB-bestuur heeft een BELANGRIJKE STEMBRIEF per mail gestuurd aan alle woningeigenaren in verband met een STEMMING aangaande o.a. de Beheersovereenkomst 1. Laat uw stem niet verloren gaan! Mocht u de mail niet ontvangen hebben, stuur dan zelf een mail naar  info@vebronsbergen.nl  met de mededeling dat u de stembrief niet ontvangen heeft, dan sturen wij u die stembrief alsnog per mail toe.

Bestuur VEB

 

Nieuw bestuurslid gezocht

Tijdens de laatste algemene ledenvergadering van onze vereniging in april jl. is de heer Kees Pieters in het bestuur gekozen. Echter Kees heeft ons laten weten dat hij door veranderende privé omstandigheden de bestuursfunctie niet kan waarmaken en derhalve zijn functie heeft opgegeven. Wij danken Kees in ieder geval voor zijn intentie om een bestuursfunctie te willen vervullen en respecteren daarmee ook zijn besluit.

Daarmee zijn wij als bestuur wel op zoek naar iemand die tot het bestuur wil toetreden en tijdens de ALV van volgend jaar gekozen kan worden in het bestuur. De functie voor het aspirant bestuurslid zal die zijn van secretaris. Gelet op de samenstelling van het bestuur gaat onze voorkeur uit naar een verhurende eigenaar, maar niet verhurende eigenaren zijn natuurlijk ook van harte welkom om te reageren op deze oproep.

Afgetreden bestuursleden

Twee bestuursleden zijn in de afgelopen periode afgetreden uit de besturen van VEB en van STIB. Per 1 februari 2016 is Harry Kaspers om persoonlijke reden afgetreden als bestuurslid. Zijn inbreng in de verhuurcommissie zal hij nog voortzetten tot en met de komende ALV op 14 april 2016. Per 1 maart 2016 is Bram Borgers afgetreden als voorzitter. Zijn taak wordt tot en met genoemde ALV waargenomen door bestuurslid Henk Blikman. Een nadere toelichting van Bram op zijn aftreden is te vinden onder informatie voor eigenaren op deze website. Aan beide afgetreden bestuursleden zijn wij veel dank verschuldigd voor hun grote inzet.

Dit bericht is tevens zoveel mogelijk per mail toegezonden. Als u deze mail niet hebt ontvangen, dan beschikken wij mogelijk niet over uw juiste mailadres.