Tag archieven: klankbordgroep

Voorstelrondje Leden Klankbordgroep VEB met ingang van najaar 2017

Voorstelrondje Klankbordgroep najaar 2017

Thijs Gerritsen
Thijs: Ik ben sinds 2014 eigenaar van een woning op het park maar er zelf niet woonachtig, desondanks zet ik mij graag in om het woongenot en tevens het rendement te optimaliseren.

Jacques Wentink & Hanneke
Wij, Jacques en Hanneke, wonen nu ruim een jaar op het park, huis nummer 44, met onze twee Jack Russels. Wij wandelen regelmatig in en rond ons huis. Wij zijn blij met de rust vooral omdat het een uitloopgebied van de uiterwaarden van de IJssel betreft en hebben het erg naar onze zin. Wij voelen ons dan ook zeer betrokken bij het park in zijn geheel en willen graag een steentje bijdragen in het nog mooier en beter maken van dit mooie gebied.

Marjolein Tragter
Sinds de eerste plannen voor het park Bronsbergen ben ik hier bij betrokken geweest. En heb de weilanden zien veranderen in een mooi park. Hiervoor moest zelfs de beek worden verlegd. Sinds 2011 woon ik hier zelf met veel plezier. Wat binnen mijn kennis en mogelijkheden ligt, zal ik het bestuur en de bewoners ondersteunen.

Auke Attema
Sinds 3 jaar woon ik met mijn vrouw Saskia en zoon Sjoerd (5jr) met veel plezier op het Park, ik heb veel contact met een 15 tal gezinnen gebruiken hiervoor de ‘Park App’ de ‘PTT’ oftewel Park Tam Tam, dat maakt het sociale leven hier erg rijk en levendig. Ik ben graag een stem voor de mede-parkbewoners.

Cees Brake
Sinds 1 jaar woon ik met Janny in dit park. Een van de belangrijkste reden om hier te gaan wonen; duurzaamheid m.b.t. zonne-energie en de oorspronkelijke doelstelling van een ecologisch park. Een tweede reden is de historische stad Zutphen, een parel om in te vertoeven.

Janny Grevelink
Sinds 1 jaar woon ik met Cees in dit park. Voor mij is een van de belangrijkste reden het groen, de IJssel en duurzaam wonen. Ook de stad Zutphen heeft ons altijd getrokken.

Met hartelijke groet,
Klankbordgroep Bronsbergen

Klankbordgroep weer actief!

De klankbordgroep is sinds november 2017 weer actief, omdat het bestuur een aantal vragen bij de klankbordgroep neergelegd heeft, die te maken hebben met de voorbereiding om de Beheersovereenkomst I of te wel BOK 1 aan te gaan passen. Dit mede ter voorbereiding voor de ALV in april 2018.

De onderwerpen zijn onder andere: openingstijden receptie, slagboom, snelheid beperkende maatregelen en tuinonderhoud.

Binnenkort wordt u geïnformeerd wie momenteel zitting hebben in de Klankbordgroep.

Verplaatsing Bijeenkomst Klankbordgroep naar dinsdag 21 november 19.30 uur

Aan de leden van de VEB

Geachte dames en heren,

U heeft van mij een uitnodiging ontvangen voor een bijeenkomst met als doel het opnieuw opzetten/inrichten van de klankbordgroep VEB op 1 november as. Ik was daarbij in de veronderstelling dat Fort Bronsbergen op dat moment weer in de avonduren geopend zou zijn. Echter van de heer Mark Schiphorst heb ik vernomen, dat dit pas vanaf 7 november zal zijn. Aangezien er toch een goede locatie moet zijn om met elkaar van gedachten te kunnen wisselen over de klankbordgroep kan de bijeenkomst op 1 november dan ook niet plaatsvinden. De bijeenkomst wordt verplaatst naar dinsdag 21 november as. aanvang 19.30 uur.

Indien u bij deze bijeenkomst aanwezig wilt zijn verzoek ik u dringend om dit kenbaar te maken bij het secretariaat van de Vereniging via info@vebronsbergen.nl .

Met vriendelijke groet,                                                                                             Bob Schouten, voorzitter VEB en STIB                            0651206398

Nieuwe Datum Klankbordgroep bijeenkomst op 1 november 2017

Aan de (aspirant)leden van de Klankbordgroep VEB,
Geachte heer, mevrouw,

Eind augustus 2017 heb ik u laten weten een bijeenkomst te willen organiseren voor de Klankbordgroep VEB. Helaas blijkt nu dat ik aan deze vooraankondiging verder geen vervolg heb gegeven, waarvoor mijn excuses.

Ik wil u alsnog uitnodigen voor een vergadering van de leden en mogelijk aanstaande leden van de Klankbordgroep die gehouden wordt bij Fort Bronsbergen op woensdag 1 november as.

Tijdstip: 20.00 uur tot maximaal 21.30 uur.

Ik hoop u dan te ontmoeten.

Met vriendelijke groet,

Bob Schouten, voorzitter VEB en STIB
0651206398

Gevraagd: Leden voor Klankbordgroep

Aan de eigenaren van woningen in Park Bronsbergen

Tijdens de algemene ledenvergadering van april jl. hebben wij gesproken over de Klankbordgroep en dat het noodzakelijk is om deze groep opnieuw te activeren. U bent  in de gelegenheid geweest om u voor deze Klankbordgroep  via info@vebronsbergen.nl  aan te melden. De respons is echter minimaal geweest. Daarom wil ik u nogmaals uitnodigen om u aan te melden via info@vebronsbergen.nl .

Ik heb wel een eerste bijeenkomst gepland voor een overleg met de leden van de Klankbordgroep: woensdag 4 oktober 2017 om 20.00 uur. De plaats  van de bijeenkomst zal nog bekend  gemaakt worden . Op de agenda zal onder meer komen te staan de status van de Klankbordgroep in relatie met het bestuur.

Namens het bestuur, Bob Schouten