Tag archieven: voordeurslot

Voordeurslot met pas vervangen door slot met sleutel?

Geplaatst op verzoek van een aantal woningeigenaren. S.V.P. reageren vóór 1 december 2018 naar cees@cubevorming.nl

De organisatie en oproep valt NIET onder verantwoording van de VEB, omdat op grond van de koopovereenkomst zie concept artikel 9 de woningeigenaar verplicht is een elektronische deurbeveiliging te hebben. Het is wel zo, dat meer verplichtingen in dit artikel mogelijk niet meer van toepassing zijn, maar het is nog niet duidelijk waar dat vastgelegd is en onder wiens verantwoording dit viel/valt. De VEB zal deze verplichtingen in haar besprekingen met Eazzis en STIB meenemen. Wordt vervolgd.

Organisator: cees@cubevormgeving.nl

Een aantal woningeigenaren zijn op eigen initiatief voornemens hun voordeurslot met pasje te laten vervangen door een voordeurslot met sleutel. Indien er nog meer woningeigenaren zich aansluiten is Sleutelspecialist Adema bereid deze werkzaamheden te offreren voor de zeer scherpe prijs van € 199,00 incl. BTW, waardoor de woningeigenaren een collectief voordeel ontvangen.

Indien u meer informatie wilt en / of  indien u ook gebruik wilt maken van dit aanbod, dan dient u dit vóór 1 december 2018 aan te geven bij Cees Grevelink door een mail te sturen naar cees@cubevormgeving.nl.