Vissteigers voorlopig afgesloten

Door de slechte staat van de vissteigers is er een onveilige situatie ontstaan. Dit heeft het bestuur in november 2016 doen besluiten de drie vissteigers af te sluiten. Delen van de reling en vloerdelen zullen vervangen moeten worden. Wij streven er naar dat de reparaties in het vroege voorjaar uitgevoerd worden en de steigers vanaf dan weer volledig en veilig gebruikt kunnen worden.

vissteigers-voorlopig-afgeslotenvissteigers-voorlopig-afgesloten-2vissteigers-voorlopig-afgesloten-3

Zutphen gedoogt illegale bouwsels op Bronsbergen

Onderstaand krantenbericht over kleine bouwwerken op Park Bronsbergen is verschenen in de Stentor op 10 juni 2016.  De gemeente Zutphen gaat binnenkort over tot handhaving. Het gemeentebesluit ‘Toezicht en handhaving kleine bouwwerken Bronsbergen’ is te vinden onder informatie voor eigenaren op deze website.

 

ZUTPHEN – Veel illegale bouwsels bij woningen op Park Bronsbergen mogen de komende jaren blijven staan. Alleen bij grote constructies gaat de gemeente Zutphen ingrijpen.Op het recreatiepark wonen veel mensen permanent. Officieel mag bij elke woning één schuurtje bijgebouwd. In de loop der tijd is er echter op veel plekken nog meer neergezet: carports, overkappingen, schuttingen en nog meer bouwsels.Een adviesbureau is met dat onderwerp aan de slag gegaan en heeft op basis van een luchtfoto geconcludeerd dat er 124 bouwwerken zijn die er niet horen te staan. Burgemeester en wethouders van Zutphen vinden echter dat er reden is die (voorlopig) toe te staan. In 2014 is namelijk besloten het permanent wonen in elk geval tot 1 mei 2019 te gedogen. Het is wat betreft de gemeente logisch om ook de bijbehorende constructies in die periode toe te blijven staan.Het gaat dan om relatief kleine bouwsels waarvoor normaal gesproken geen bouwvergunning nodig was geweest. Bij grotere constructies (hoger dan drie meter of met meer dan 15 vierkante meter vloeroppervlak) gaat de gemeente wel ingrijpen, kondigt wethouder Coby Pennings aan.

Bron: Zutphen gedoogt illegale bouwsels op Bronsbergen

Het bestuur van de VEB adviseert de woningeigenaar alvorens over te gaan tot het plaatsen van kleine bouwwerken contact op te nemen met de Gemeente Zutphen of het gewenste bouwwerk voldoet aan de normen om vergunningsvrij of met vergunning geplaats te worden.

Nieuw bestuurslid gezocht

Tijdens de laatste algemene ledenvergadering van onze vereniging in april jl. is de heer Kees Pieters in het bestuur gekozen. Echter Kees heeft ons laten weten dat hij door veranderende privé omstandigheden de bestuursfunctie niet kan waarmaken en derhalve zijn functie heeft opgegeven. Wij danken Kees in ieder geval voor zijn intentie om een bestuursfunctie te willen vervullen en respecteren daarmee ook zijn besluit.

Daarmee zijn wij als bestuur wel op zoek naar iemand die tot het bestuur wil toetreden en tijdens de ALV van volgend jaar gekozen kan worden in het bestuur. De functie voor het aspirant bestuurslid zal die zijn van secretaris. Gelet op de samenstelling van het bestuur gaat onze voorkeur uit naar een verhurende eigenaar, maar niet verhurende eigenaren zijn natuurlijk ook van harte welkom om te reageren op deze oproep.

Rioolverstopping?

Wat te doen als uw riool verstopt zit? Het levert altijd een vervelende situatie op. Wie lost het probleem op en wie betaalt de kosten? Het is belangrijk te weten dat een gedeelte van het riool, het zogenaamde huisriool, particulier bezit is en dus toebehoort aan de huiseigenaar. Het andere gedeelte, van het hoofdriool naar de aansluiting op het particulier gedeelte, is eigendom van  STIB.

Lees verder Rioolverstopping?

Documenten algemene ledenvergadering 14 april 2016

De documenten voor de Algemene Ledenvergadering op 14 april zijn te vinden onder informatie voor eigenaren op deze website. De 11 vergaderstukken kunnen hier bekeken, gedownload en afgedrukt worden. Er is geen apart jaarverslag door een VEB-secretaris gemaakt. De notulen van 22 april en 30 september, aangevuld met de nieuwsberichten van maart, mei en augustus 2015 en met de impressies uit de bestuursvergaderingen van 29 oktober en 26 november, geven een goed beeld van het afgelopen verenigingsjaar.

Uitsluitend leden van de Vereniging Eigenaren Rekreatiepark De Bronsbergen (VEB) hebben toegang tot deze vergadering. Zij krijgen de agenda ook per post toegezonden.

Afgetreden bestuursleden

Twee bestuursleden zijn in de afgelopen periode afgetreden uit de besturen van VEB en van STIB. Per 1 februari 2016 is Harry Kaspers om persoonlijke reden afgetreden als bestuurslid. Zijn inbreng in de verhuurcommissie zal hij nog voortzetten tot en met de komende ALV op 14 april 2016. Per 1 maart 2016 is Bram Borgers afgetreden als voorzitter. Zijn taak wordt tot en met genoemde ALV waargenomen door bestuurslid Henk Blikman. Een nadere toelichting van Bram op zijn aftreden is te vinden onder informatie voor eigenaren op deze website. Aan beide afgetreden bestuursleden zijn wij veel dank verschuldigd voor hun grote inzet.

Dit bericht is tevens zoveel mogelijk per mail toegezonden. Als u deze mail niet hebt ontvangen, dan beschikken wij mogelijk niet over uw juiste mailadres.